Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem a Sanitat que continue atenent els xiquets amb trastorn d’espectre autista quan complisquen set anys

Actualitat del Síndic

Demanem a Sanitat que continue atenent els xiquets amb trastorn d’espectre autista quan complisquen set anys

29-12-2017
Demanem a Sanitat que continue atenent els xiquets amb trastorn d’espectre autista quan complisquen set anys

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remés recentment una resolució a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè valore la supressió dels límits d’edat en la intervenció que es finança des de l’Agència Valenciana de Salut per a atendre els menors amb trastorns d’espectre autista (TEA), en aquells casos en què els facultatius especialistes de la xarxa pública i responsable dels menors recomanen la seua continuïtat.

En relació amb aquest assumpte, el Síndic porta anys tramitant queixes de pares i mares que manifesten la seua preocupació quan els seus fills i filles compleixen els set anys d’edat i han d’abandonar els seus tractaments sanitaris. En l’últim cas investigat pel Síndic, la mare d’un menor denunciava que el seu fill amb trastorn autista havia rebut atenció de logopèdia, neuropsicologia i teràpia ocupacional en l’Hospital de Manises, i que en complir els set anys el van donar d’alta d’aquests tres tractaments.

Si bé és cert que la part de logopèdia la derivaven al centre educatiu on cursa estudis, aquesta família ha hagut de pagar els altres dos tractaments, a pesar que l’informe mèdic d’alta de l’hospital confirma la necessitat de suport notable en aquestes àrees.

Sobre aquesta qüestió, el posicionament del Síndic coincideix amb el dels tribunals de justícia que consideren que molts dels tractaments que reben els menors amb trastorn d’espectre autista són de caràcter sanitari, no educatiu. No hi ha dubte que el dret fonamental a la salut i l’assistència sanitària no es pot cenyir únicament a la intervenció en aquelles situacions de risc per a la vida, sinó que també comprén la prevenció, el tractament de malalties, l’eliminació del dolor, etc. I, des d’aquesta perspectiva més àmplia, l’adequada aplicació d’un tractament que produeix una millora de la qualitat de vida ha de ser considerada una actuació sanitària, amb independència que el seu contingut siga de naturalesa pedagògica.

Per tot això, des del Síndic “defensem la supressió dels límits d’edat en els casos en què els facultatius especialistes de la xarxa pública i responsables d’aquests menors recomanen la seua continuïtat. Tot això sense perjudici de l’adequada coordinació amb els gabinets psicopedagògics escolars i els centres d’educació especial dependents de l’Administració educativa”, conclou Cholbi en la seua resolució.

Vegeu la resolució del Síndic: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10901153.pdf

Notícies relacionades