Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges urgeix l’eliminació de barreres arquitectòniques a Catarroja

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges urgeix l’eliminació de barreres arquitectòniques a Catarroja

09-11-2018
El Síndic de Greuges urgeix l’eliminació de barreres arquitectòniques a Catarroja

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit per segona vegada a l’Ajuntament de Catarroja a fi de reclamar-li l’aplicació immediata i urgent de les normes d’accessibilitat i la retirada dels pals de llum situats a la vorera del carrer Nou d’aquella localitat. Així mateix, el defensor del poble valencià també considera necessari senyalitzar un itinerari de vianants practicable amb totes les garanties.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte es va iniciar a mitjans del mes de març d’enguany, quan vam rebre la queixa d’un veí que denunciava que, a l’octubre de 2017, va presentar una instància en el seu consistori en què demanava que s’eliminaren els pals esmentats, però no havia rebut resposta.

En la seua resolució, el defensor del poble valencià menciona la normativa vigent en matèria d’accessibilitat en el medi urbà, que estableix que “quan les obres afecten les condicions de circulació d’un itinerari de vianants, hauran d’adoptar-se les mesures necessàries a fi que, fins que no s’acaben, aquest puga ser utilitzat per persones amb mobilitat reduïda. Haurà de garantir-se una banda lliure de vianants practicable.”

En el cas concret que ens ocupa, el Síndic considera l’actuació de l’Administració “poc respectuosa” amb els drets de la ciutadania en general i de les persones amb mobilitat reduïda en particular, i li recorda la seua obligació de garantir a totes les persones un ús no discriminatori, independent i segur dels espais públics urbanitzats. I tot això, a fi de fer efectiva la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10981762.pdf

Notícies relacionades