Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana a Educació mesures més efectives per a aturar l’assetjament escolar

Actualitat del Síndic

El Síndic demana a Educació mesures més efectives per a aturar l’assetjament escolar

08-09-2022
El Síndic demana a Educació mesures més efectives per a aturar l’assetjament escolar

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigit a la Conselleria d’Educació una sèrie de recomanacions per a ajudar a erradicar l’assetjament escolar de les aules. Al llarg dels últims anys aquesta institució ha constatat una preocupació creixent pels problemes de convivència i violència escolar com a model de conducta, el qual impedeix el desenvolupament normal del dret fonamental a l’educació.

L’escola ha de ser un lloc on es puga practicar i aprendre la convivència entre persones diferents, un espai de relació del qual quede exclòs qualsevol tipus de violència, discriminació o humiliació. Tanmateix, des que es va iniciar la pandèmia de la covid, els casos de ciberassetjament entre escolars i les agressions grupals han crescut un 65%.

El Síndic considera que té una importància vital la manera d’actuar dels equips directius dels col·legis i instituts en relació amb la prevenció i intervenció sobre qualsevol forma de violència, per xicoteta que aquesta puga semblar. I és que, independentment de la família, si hi ha un àmbit on els menors han d’estar a redós de comportaments i actituds violentes, aquest és, sens dubte, l’escola, a la qual s’accedeix no sols per a adquirir coneixements, sinó també per a aprendre a conviure sense violència i amb respecte a totes les persones, sense cap discriminació.

En la informació facilitada per la Conselleria d’Educació el Síndic troba a faltar una major concreció de les mesures preventives impulsades pels centres, referides a programes de mediació, i la posada en marxa de les aules de convivència previstes en la normativa. També s’hi evidencia l’escassa formació que reben els equips docents i directius dels centres amb la finalitat de detectar indicis de situacions d’assetjament. És per això que el defensor del poble valencià urgeix a posar en marxa, com més prompte millor, programes específics de formació que tinguen com a objectiu una detecció ràpida de possibles situacions d’assetjament. Aquests processos formatius, afegeix Luna, «haurien de facilitar la inclusió de les famílies i, sobretot, dels alumnes mateixos, perquè adquirisquen habilitats i tècniques de resolució de conflictes, i així puguen complementar la funció exercida pels docents».

L’Administració autonòmica educativa ha acceptat les recomanacions del Síndic i s’ha compromés a continuar avançant per a erradicar aquest tipus de violència a les aules. En aquest sentit, ha anunciat al defensor que està treballant en el Projecte de decret d’igualtat i convivència, el qual posa èmfasi en la participació efectiva de les famílies i de l’alumnat en àmbits com ara l’establiment de normes de convivència, la presa de decisions i la prevenció i resolució pacífica de conflictes.

Accediu als documents següents:

Notícies relacionades