Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana que es faça accessible la cita prèvia electrònica per a les persones en situació irregular

Actualitat del Síndic

El Síndic demana que es faça accessible la cita prèvia electrònica per a les persones en situació irregular

11-02-2022
El Síndic demana que es faça accessible la cita prèvia electrònica per a les persones en situació irregular

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instat la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que flexibilitzen l’actual sistema de cita prèvia per a tota la ciutadania en general i per a les persones immigrants en particular, de manera que no siga requisit obligatori la identificació única mitjançant DNI/NIE.

Així respon el defensor del poble valencià a la queixa presentada per València Acull, que manifestava la seua disconformitat amb el servei de cita prèvia telemàtic de la Generalitat Valenciana perquè exigeix la identificació de les persones amb DNI/NIE. Des de l’ONG entenien que aquest requisit era «discriminatori» per a aquelles persones que es troben en situació irregular o que només tenen el passaport, perquè amb aquest document no poden obtenir cites prèvies per via electrònica amb la Generalitat.

Per la seua banda, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica va justificar davant del Síndic que aquestes vies de sol·licitud ─amb identificació de DNI/NIE─ es basen en la identificació de les persones mitjançant un mecanisme automatitzat de verificació que s’empra tant per motius de seguretat informàtica, com de prevenció d’usos fraudulents. No obstant això, reconeixia «la problemàtica que implica l’accés als serveis i l’heterogeneïtat de les situacions de les persones que necessiten relacionar-se amb l’Administració» i mostrava la seua disposició a estudiar les possibles vies per a donar una atenció tan inclusiva com fora possible.

En la seua resolució Luna considera que aquestes limitacions estarien afectant el dret de les persones en general i dels immigrants en particular a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques valencianes. Així mateix, recorda que, a Espanya, les persones estrangeres tenen dret, entre altres coses, a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració, a obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica, i al fet que les autoritats i empleats públics els faciliten l’exercici d’aquests drets.

El defensor del poble valencià també destaca en la seua resolució la seua funció de prestar una «una atenció preferent i prioritària a aquells supòsits en els quals puga detectar-se l’existència de persones o col·lectius en situacions de risc d’exclusió o d’especial vulnerabilitat», tal com seria la situació descrita.

Per això, tot i compartir la preocupació de la Generalitat quant a establir sistemes segurs, considera oportú estudiar mesures que, sota els principis de simplicitat i proximitat a la ciutadania, tinguen el menor impacte possible en l’exercici dels seus drets, tenint present que, en sentit estricte, la reserva de cita prèvia no forma part del procediment administratiu, sinó que és un acte previ i preparatori que pot donar lloc a aquest procediment o no fer-ho.

Notícies relacionades