Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a retornar una taxa i pagar els interessos de demora

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a retornar una taxa i pagar els interessos de demora

08-02-2022
El Síndic insta a retornar una taxa i pagar els interessos de demora

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a recomanar-li que retorne a una veïna de València la taxa indegudament pagada més els interessos de demora reportats pels tres mesos d’inactivitat administrativa.

La intervenció del defensor del poble valencià es va iniciar després de la queixa presentada per una ciutadana el mes d’octubre passat. Uns mesos abans, al juny, l’afectada havia presentat una sol·licitud per a renovar la targeta identificativa de conductor de taxi i va pagar una taxa, que no li corresponia. Així ho va reconéixer la mateixa Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat al mes de juliol, en manifestar a la interessada que se li retornaria la taxa al més prompte possible. Tres mesos després, no havia rebut resposta de l’Administració, ni l’abonament de la taxa.

El Síndic, per la seua banda, va demanar informe a la Conselleria sobre el que havia ocorregut. L’Administració autonòmica detallava en la seua resposta que aquesta ciutadana havia utilitzat un «tràmit inapropiat» per a sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts i que el 22 d’octubre (després de la petició d’informe del defensor) va requerir la ciutadana perquè esmenara el defecte i utilitzara el model específic.

En la seua resolució Luna qüestiona l’actuació de l’Administració, que va deixar transcórrer més de tres mesos sense fer res i va tornar a col·locar la ciutadana en el punt de partida, cosa que li va generar un perjudici que no ha d’assumir. D’acord amb el seu parer, la Conselleria hauria hagut de requerir-la immediatament per a esmenar l’error del model utilitzat. Conseqüentment, considera que l’Administració autonòmica, a més d’abonar-li la devolució d’ingressos indeguts, hauria d’assumir els interessos de demora.

Consulteu la nostra actuació.

Notícies relacionades