Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix el Campello a adequar la xarxa d’evacuació i de sanejament a fi d’evitar més abocaments a la platja de l’Almadrava

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix el Campello a adequar la xarxa d’evacuació i de sanejament a fi d’evitar més abocaments a la platja de l’Almadrava

16-11-2022
El Síndic urgeix el Campello a adequar la xarxa d’evacuació i de sanejament a fi d’evitar més abocaments a la platja de l’Almadrava

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigit a l’Ajuntament del Campello una resolució que pretén solucionar el problema dels abocaments d’aigües fecals a la platja de l’Almadrava. Per a això, el defensor valencià ha instada a impulsar, amb la màxima diligència i brevetat, la tramitació del projecte d’adequació dels sistemes d’evacuació i sanejament i el posterior manteniment d’aquesta xarxa municipal. Així mateix, el defensor ha requerit ser informat mensualment de l’estat de tramitació del procediment d’aprovació del projecte esmentat.

Aquesta institució va iniciar la seua investigació després de la queixa presentada pels veïns de les urbanitzacions confrontants, en la qual denunciaven la inactivitat del consistori davant l’avaria de l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) de l’Almadrava. D’acord amb aquesta, com a conseqüència de l’avaria es va produir una cascada d’abocaments d’aigües fecals a la platja i zones verdes. Els veïns també insisteixen que aquesta situació és habitual després de les pluges o fallades del sistema d’impulsió.

En la seua resolució el Síndic recapitula les diverses normes que atribueixen a les corporacions locals la competència i responsabilitat legal en matèria de tractament i evacuació d’aigües residuals. Ateses les lleis implicades, Luna adverteix que correspon a aquestes administracions «el control d’abocaments a les xarxes municipals de clavegueram, incloent-hi l’adopció de mesures correctores quan siguen necessàries». En aquest sentit, l’Ajuntament del Campello té el deure i l’obligació de pal·liar les deficiències detectades que, segons es desprén de l’informe municipal remés a aquesta institució, rauen fonamentalment en «l’elevat cabal que hi entra en poc de temps en situacions de pluges fortes, perquè està connectada la xarxa de pluvials i fecals”; aquesta circumstància està afectant de manera evident i directa els drets constitucionals a la salut i a un medi ambient adequat dels veïns de la zona.

A més, el Síndic considera que el problema no acaba amb la creació de la infraestructura, sinó que cal establir un sistema de gestió que garantisca el seu manteniment.

Consulteu la nostra actuació: 11902205.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades