Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • IMPOSTOS: SUMA retorna la plusvàlua a una veïna de Madrid que va comprar una casa a Dénia durant el confinament

Actualitat del Síndic

IMPOSTOS: SUMA retorna la plusvàlua a una veïna de Madrid que va comprar una casa a Dénia durant el confinament

11-08-2022
IMPOSTOS: SUMA retorna la plusvàlua a una veïna de Madrid que va comprar una casa a Dénia durant el confinament

La intervenció del Síndic de Greuges en aquest assumpte va començar a l’abril d’enguany, després de rebre la queixa d’una ciutadana, resident a Madrid, que denunciava l’actuació de “SUMA Gestió Tributària” perquè va arxivar el seu expedient de devolució de plusvàlua.

Inicialment, SUMA va estimar el recurs que l’afectada havia presentat davant SUMA pel pagament d’una plusvàlua i va resoldre la devolució de l’import abonat. El problema va sorgir quan aquest organisme, per a fer efectiva la devolució, li va requerir el justificant original del pagament realitzat. Un document que l’afectada no tenia, ja que la compravenda es va realitzar al gener de 2021 -en plena pandèmia i amb la Comunitat tancada perimetralment per COVID- per la qual cosa el pagament de la plusvàlua el va realitzar l’advocat que li va facilitar la immobiliària, que es va encarregar de les minutes, impostos i altres.

El defensor del poble valencià, va sol·licitar a SUMA un informe que justificara el desistiment i arxiu de les actuacions, malgrat que la interessada va remetre tota la documentació de la qual disposava (transferència de despeses de la compravenda a l’advocat, la representació de l’advocat i un compte bancari des d’on possiblement es va realitzar el pagament de l’impost).

Recentment, el Síndic ha tancat l’expedient després de comunicar-li a la interessada que finalment, SUMA li ha retornat els diners que li corresponien.

Notícies relacionades