Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Castelló – Reclamem l’exempció de l’impost de circulació per a una persona amb discapacitat

Actualitat del Síndic

Castelló – Reclamem l’exempció de l’impost de circulació per a una persona amb discapacitat

01-03-2018
Castelló – Reclamem l’exempció de l’impost de circulació per a una persona amb discapacitat

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Castelló per a demanar-li que eximisca del pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica un ciutadà amb discapacitat acreditada.

L’afectat va presentar una queixa davant d’aquesta institució després que el consistori desestimara la seua sol·licitud d’exempció d’aquest impost, perquè no considerava vàlid el  certificat emés per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acreditava la seua incapacitat permanent total.

D’acord amb l’informe remés per l’Ajuntament de Castelló, la seua Ordenança fiscal de l’IVTM, en vigència, especifica que la sol·licitud d’exempció ha d’anar acompanyada d’un “certificat oficial acreditatiu del grau i la classe de minusvalidesa expedit per la Conselleria de Benestar Social o l’organisme equivalent de la comunitat autònoma (…)”. Justament per aquesta raó no van admetre el certificat de l’INSS presentat per l’interessat.

No obstant això, el Síndic raona en la seua resolució que, d’acord amb la legislació vigent (Reial decret 1414/2006 d’1 de desembre), l’INSS és un òrgan competent per a acreditar el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i que, per tant, la seua resolució hauria d’haver sigut admesa per l’Ajuntament de Castelló i, en conseqüència, aquell consistori hauria d’haver concedit a l’interessat l’exempció de l’impost.

El Síndic també recorda a l’Ajuntament que la Constitució Espanyola garanteix el principi de jerarquia normativa, de manera que una norma de rang inferior –l’ordenança de l’Ajuntament- no pot contradir ni vulnerar allò que s’ha disposat en una altra de rang superior –Reial decret 1414/2006 d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat. Sobre la base d’aquest raonament, ha recomanat a l’Ajuntament castellonenc que concedisca l’exempció de l’IVTM a l’autor de la queixa.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte:

http://www.elsindic.com/Resolucions/10909955.pdf

Notícies relacionades