Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reclamem a SUMA l’exempció de l’impost de circulació per a una persona amb discapacitat

Actualitat del Síndic

Reclamem a SUMA l’exempció de l’impost de circulació per a una persona amb discapacitat

09-11-2021
Reclamem a SUMA l’exempció de l’impost de circulació per a una persona amb discapacitat

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit a SUMA Gestió Tributària per a demanar-li que eximisca un ciutadà amb discapacitat acreditada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (l’IVTM, més conegut com impost de circulació).

L’afectat va presentar una queixa en aquesta institució després que SUMA desestimara la seua sol·licitud d’exempció d’aquest impost perquè no considerava vàlida, ni la resolució de l’INSS, ni la targeta emesa per la Generalitat Valenciana com a persona amb diversitat funcional. En l’informe remés al Síndic SUMA es refereix a la llei reguladora de les hisendes locals i justifica que li va denegar l’exempció en no haver acreditat «mitjançant la preceptiva certificació de l’òrgan competent el fet de tenir una discapacitat en grau igual o superior al 33%».

No obstant això, el Síndic argumenta que, d’acord amb la legislació vigent (Reial decret 1414/2006 d’1 de desembre), l’INSS és un òrgan competent per a acreditar el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i que, per tant, la seua resolució hauria d’haver sigut admesa per SUMA.

Així mateix, Luna considera que les persones pensionistes no han de pagar les conseqüències dels importants retards de l’Administració autonòmica a l’hora de valorar el grau de discapacitat i expedir aquests certificats. En aquest sentit, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ─coneixedora dels perjudicis generats per aquestes demores─ va crear la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat per a pensionistes de la Seguretat Social que tinguen una pensió d’incapacitat permanent, com també per a pensionistes de classes passives que tinguen una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Per tot això, el Síndic conclou la seua resolució amb una recomanació a SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA en el sentit que accepte la resolució de l’INSS, ratificada per la targeta acreditativa de la seua discapacitat emesa per la Generalitat Valenciana que aporta l’autor de la queixa, i que li concedisca l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades