Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Una ciutadana aconsegueix que l’Ajuntament de la Vila Joiosa li retorne la plusvàlua després d’acudir al Síndic

Actualitat del Síndic

Una ciutadana aconsegueix que l’Ajuntament de la Vila Joiosa li retorne la plusvàlua després d’acudir al Síndic

14-01-2022
Una ciutadana aconsegueix que l’Ajuntament de la Vila Joiosa li retorne la plusvàlua després d’acudir al Síndic

Al novembre de 2021 una ciutadana va presentar una queixa en el Síndic, en què manifestava que l’Ajuntament de la Vila Joiosa li havia denegat l’exempció de l’impost de plusvàlua que havia sol·licitat per causa d’adjudicació hipotecària (dació en pagament). Va presentar un recurs de reposició al setembre i no li havien contestat.

El Síndic va considerar que l’Ajuntament estava acumulant una demora excessiva ─tres mesos─ a l’hora de resoldre el recurs, ja que per a aquests supòsits el termini legal màxim és d’un mes. En aquest sentit, va instar el consistori a tramitar «de manera urgent» aquesta petició.

A començament del mes de gener, el defensor va rebre la resposta de l’Ajuntament en què li comunicava que havien dictat una resolució mitjançant la qual es retornaven els ingressos indeguts i que ho havien notificat a la interessada.

Consulteu aquesta actuació en la nostra web, amb el número d’expedient: 202103483

Notícies relacionades