Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Urgim a donar informació ambiental sobre un projecte desenvolupat a l’Albufera

Actualitat del Síndic

Urgim a donar informació ambiental sobre un projecte desenvolupat a l’Albufera

12-09-2018
Urgim a donar informació ambiental sobre un projecte desenvolupat a l’Albufera

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural perquè facilite a l’associació Centre d’Aqüicultura Experimental tota la informació ambiental sol·licitada en relació amb un projecte de reintroducció del llobarro ecològic al parc natural de l’Albufera, “sempre que es trobe dins dels límits legals concurrents”.

Així, el defensor del poble valencià protegeix la reclamació d’aquesta associació que va acudir al Síndic perquè no havia rebut resposta a les seues sol·licituds d’informació. En concret, l’entitat sol·licitava còpia del projecte esmentat, l’informe favorable dels tècnics i la resolució emesa per la Direcció General de Medi Ambient en què aprovava aquest projecte.

La base legal del dictamen del Síndic és la  Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, de participació  pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Aquesta norma reconeix el dret de totes les persones a accedir a la informació ambiental que es trobe en poder de les autoritats públiques, sense que per a això estiguen obligades a declarar un interés determinat. Així mateix, també adverteix que les excepcions a l’accés de la documentació ambiental han de ser interpretades restrictivament, és a dir, han de ser les mínimes possibles i només en els casos previstos en la llei. Arribat el cas, l’Administració ha de dictar i ha de notificar una resolució motivada, dins del termini d’un mes, en què explique les raons que impedeixen l’accés a la informació.

En la seua resolució, el Síndic també insisteix en la importància que l’Administració respecte aquest termini legal d’un mes a l’hora de respondre a les sol·licituds presentades, ja que, en cas contrari, la informació pública sol·licitada pot perdre interés o utilitat.

Des d’aquesta institució es continua insistint en el fet que “el dret d’accés a la informació ambiental exerceix un paper essencial en la conscienciació i educació ambiental de la societat. A més, constitueix un instrument indispensable per a poder intervindre amb coneixement de causa en els assumptes públics.”

Consulteu el contingut d’aquesta resolució en: Http://www.elsindic.com/Resolucions/10976126.pdf

Notícies relacionades