Jornada sobre els Drets de la Infància: Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Xiquet relatiu a la venda de xiquets, prostitució infantil i utilització dels xiquets en la pornografia