Jornada sobre els Drets de la Infància:Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Xiquet relatiu a la participació de xiquets en els conflictes armats