Situació dels instruments destinats a garantir el compliment dels deures d’edificació i conservació d’immobles a la Comunitat Valenciana (2005)