Actualitat

Actualitat del Síndic

8M- Dia Internacional de la Dona

08-03-2019
8M- Dia Internacional de la Dona

Malgrat els avanços inqüestionables per a assolir una igualtat real i efectiva entre dones i homes, encara ens queda molt per fer, són moltes les barreres que hem de véncer.
La violència de gènere continua sent una autèntica xacra social que adopta diferents formes i comprén multitud d’actes: des dels més evidents, com ara la violència física i sexual, fins a d’altres més subtils i fins i tot més normalitzats, com són l’assetjament i el control econòmic o emocional. Totes aquestes actituds són violacions dels drets humans més bàsics que comporten greus conseqüències per a la integritat física i mental de les víctimes, i en alguns casos fins i tot la mort. Sobre aquest greu problema, destaquem la Declaració de les Defensories del Poble autonòmiques i nacional amb motiu de les Jornades de Coordinació que va organitzar el Síndic a Alacant el passat mes d’octubre.

L’accés al mercat laboral, la diferència salarial i conseqüentment la bretxa en les pensions entre dones i homes continua reflectint la discriminació i la desigualtat que suporta la meitat de la societat. Sens dubte, la independència econòmica és clau per a aconseguir que les dones exercisquen un control real sobre les seues vides, siguen plenament lliures i puguen acostar-se a la tan desitjada igualtat. Així mateix, l’educació és un mitjà imprescindible per a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de dones i xiquetes; elles han de participar de forma plena i eficaç en tots els nivells de presa de decisions, tant en la vida política, com en l’econòmica i social.

Per tot això, des del Síndic considerem necessari un compromís ferm i coordinat per part de les diverses administracions públiques a l’hora de desenvolupar polítiques transversals d’igualtat i també més implicació de tota la societat per a denunciar vulneracions de drets i exigir respostes eficaces davant d’això.

Notícies relacionades