Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem a l’Ajuntament de València que bonifique les taxes per a famílies nombroses

Actualitat del Síndic

Demanem a l’Ajuntament de València que bonifique les taxes per a famílies nombroses

25-01-2019
Demanem a l’Ajuntament de València que bonifique les taxes per a famílies nombroses

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instat l’Ajuntament de València a implantar en les seues ordenances una perspectiva familiar en la fixació de preus públics i que regule tarifes més avantatjoses per als membres de famílies nombroses, tal com recull la legislació autonòmica i nacional.

La intervenció del defensor del poble valencià en aquest assumpte es va produir després de rebre la queixa d’una veïna de València que denunciava la falta d’ajudes a les famílies nombroses o amb fills amb discapacitat, per a la realització d’activitats esportives en centres municipals.

En concret, l’afectada és mare de tres fills (de 6, 5 i 3 anys), usuaris d’un centre esportiu municipal de gestió indirecta. Per cadascun dels seus dos fills majors va abonar 75,9€ en concepte d’inscripció al curs de natació per a escolars de l’octubre al maig, amb la intensitat d’una hora a la setmana. Pel seu fill de 3 anys, que a més té reconeguda una discapacitat del 67%, va abonar 85.85€, la “quota preescolar” per la mateixa modalitat, període i intensitat.

La interessada es queixava, d’una banda, del fet que no els havien aplicat cap descompte per ser membres de família nombrosa, i d’una altra banda, perquè al més xicotet dels seus fills, a pesar de tindre reconeguda la discapacitat i practicar la natació per prescripció facultativa, no li van aplicar la tarifa reduïda ─fixada en 70,65€─ per a persones amb discapacitat.

De la informació facilitada per l’Ajuntament de València es dedueix que en la seua Ordenança de preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals no hi ha cap benefici per a les famílies nombroses en l’accés a aquestes instal·lacions, raó per la qual els fills de la promotora de la queixa van abonar la mateixa tarifa que qualsevol altre menor. No obstant això, el Síndic no aconsegueix entendre el motiu pel qual al fill de 3 anys amb discapacitat se li va aplicar també la tarifa general prevista per a la seua edat i no la prevista per a persones amb discapacitat en idèntic curs.

Vegeu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades