L’Administració ha de complir la resolució del Síndic obligatòriament?

No. L’Administració està obligada a respondre per escrit, dins del termini d’un mes, i dir-nos si accepta o admet la nostra recomanació o, si s’escau, les raons que justifiquen el fet de no acceptar-la. Des de la nostra institució informem la persona interessada, tant del resultat de les investigacions, com de la resposta que ha donat l’Administració. A més, el Síndic presenta anualment a les Corts Valencianes un informe en el qual s’especifiquen els suggeriments o les recomanacions que han estat admeses per l’Administració.