No estic d’acord amb una sentència judicial, pot revisar-la el Síndic?

No. La Constitució Espanyola recull el principi d’independència judicial, en virtut del qual solament els jutjats i tribunals poden exercir la funció de jutjar i fer executar la cosa jutjada. Per això, la llei reguladora del Síndic ens impedeix entrar a examinar aquelles queixes sobre les quals està actuant un jutge. Per tant, per a poder recórrer les decisions judicials, cal interposar els recursos que estableixen les lleis processals.

El que sí que es pot fer és formular una queixa pel funcionament de l’Administració de justícia (per exemple, a causa de les dilacions en la tramitació d’un procediment judicial).