Tinc un problema amb la companyia elèctrica, de telefonia, etc., puc anar al Síndic?

Sí, però en aquests casos resulta imprescindible que, abans de presentar la queixa en el Síndic, el ciutadà es dirigisca directament a l’administració competent, ja que el Síndic no pot supervisar l’actuació d’empreses privades, com són aquelles que presten aquests servicis.

Per tant, en primer lloc, la persona usuària ha de formular una reclamació al servici d’atenció al client de l’empresa de què es tracte i, en segon lloc, ha d’utilitzar la via administrativa i dirigir-se a la Direcció General d’Energia ―si es tracta d’un problema de subministrament elèctric―o la Secretaria d’Estat ―si es tracta d’un problema relacionat amb el servici de telefonia. La falta de resposta d’aquests òrgans o qualsevol altra circumstància relativa a la seua actuació sí que pot donar lloc a la intervenció del Síndic.