Observatori de la Vulnerabilitat

Funcionament

Observatori de la Vulnerabilitat. Funcionament

L’Observatori per a la Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat del Síndic de Greuges funciona tant en ple com en grups de treball. De les reunions del Ple de l’Observatori i dels grups de treball estendrà acta la persona que n’exercisca la secretaria.