Observatori de la Vulnerabilitat

Documents

En aquest apartat recollirem, ja siga a través d’enllaços informàtics, ja siga directament, legislació, articles, informes, etc. que considerem interessants per als membres de l’Observatori.

Tots els membres del Plenari podran fer-hi les aportacions que consideren convenients, per a la qual cosa hauran d’indicar-ho al Síndic de Greuges a fi que introduïsca el document en aquesta secció.

Observatori de la Vulnerabilitat documents