Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • 27 d’abril. Dia Mundial contra el Soroll. El Síndic demana més conscienciació i implicació de l’Administració davant els problemes provocats pels sorolls

Actualitat del Síndic

27 d’abril. Dia Mundial contra el Soroll. El Síndic demana més conscienciació i implicació de l’Administració davant els problemes provocats pels sorolls

27-04-2016
27 d’abril. Dia Mundial contra el Soroll. El Síndic demana més conscienciació i implicació de l’Administració davant els problemes provocats pels sorolls

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha tramitat, durant els últims dotze mesos, 371 expedients de queixes relacionades amb problemes de contaminació acústica que suporta la ciutadania. Les principals qüestions plantejades en esta institució es referixen a les molèsties i el soroll generats per locals d’oci mal insonoritzats, la pràctica del “botelló”, les festes populars, el funcionament de terrasses en horari nocturn i sense respectar les hores de tancament, de manera que s’impedix que moltes famílies puguen gaudir del seu dret al descans. Unes altres vegades, les molèsties acústiques són causades per diversos agents externs, com ara equips d’aire preparats, infraestructures de transport (carreteres, trens, etc.) o instal·lacions industrials (estacions de bombament, maquinària pesant, etc.).

Respecte dels problemes de soroll, des del Síndic no ens cansem de repetir que, tal com han declarat els tribunals de justícia, la contaminació acústica per damunt dels límits legals incidix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, com també sobre els drets constitucionals a la protecció de la salut, un medi ambient adequat i un habitatge digne. És per això que resulta completament ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics.

Amb l’objectiu d’evitar i de minimitzar les molèsties acústiques causades injustament a la ciutadania, la legislació vigent habilita l’Administració local i autonòmica a adoptar mesures correctores que poden anar, des de la sanció administrativa, l’ordre de clausura i el tancament del local, fins a la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora fins al moment en què es corregisquen les deficiències existents.

Així mateix, en molts casos recordem a l’Administració que la seua passivitat davant dels casos de contaminació acústica que provoquen efectes perjudicials per a la salut podria generar responsabilitat patrimonial, amb la consegüent obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis (físics, psicològics i morals) que es puguen causar als veïns.

Adjuntem les últimes resolucions del Síndic de Greuges sobre esta matèria diferenciades per províncies:

  • Alacant:

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10773545.pdf (Alcoi)

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10771603.pdf (Elx)

  • Castelló:

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10767572.pdf (Castelló)

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10770705.pdf (Peníscola)

  • València

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10769863.pdf (València)

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10766526.pdf (l’Olleria)

Notícies relacionades