Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Apostem per un títol de família nombrosa que atenga les noves situacions familiars

Actualitat del Síndic

Apostem per un títol de família nombrosa que atenga les noves situacions familiars

04-01-2017
Apostem per un títol de família nombrosa que atenga les noves situacions familiars

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha demanat a la Generalitat que impulse un suport normatiu per a donar resposta als nous models familiars pel que fa a l’expedició del títol de família nombrosa en el cas de progenitors i progenitores que s’han separat o s’han divorciat. I és que, últimament, aquesta institució ha tramitat diverses queixes relacionades amb l’expedició de títols de família nombrosa en què s’observa que el progenitor que actua amb més celeritat és qui esdevé beneficiari del títol, cosa que li nega el dret a l’altra part, ja que cap menor pot ser computat en dues unitats familiars al mateix temps.

Recentment, el Síndic ha rebut la queixa d’una dona divorciada, amb tres fills menors d’edat en règim de custòdia compartida. El seu exmarit, sense demanar la seua autorització i aprofitant que el títol estava caducat, havia tramitat el títol de família nombrosa al seu nom. Quan aquesta va anar sol·licitar-lo, li’l van denegar perquè el seu exmarit s’hi havia avançat i ja el tenia ell.

Pere (nom fictici) també va demanar la intervenció del Síndic per una situació semblant. La Conselleria li va denegar el títol de família nombrosa tot al·legant que el seu primer fill, fruit d’una relació anterior i en règim de custòdia compartida, ja formava part d’una família nombrosa. La seua exdona va sol·licitar el títol quan va tindre el seu tercer fill, hi va al·legar la custòdia compartida i, després de comprovar que el fill en comú no formava part d’una altra unitat familiar, li van concedir el títol sense consentiment ni coneixement previ de Pere.

Actualment, la regulació de la definició i estatut jurídic de les famílies nombroses a Espanya està recollida en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. No obstant això, les comunitats autònomes són competents per al reconeixement de la condició de família nombrosa i l’expedició i renovació del títol corresponent.

D’acord amb el Síndic, hi ha una llacuna legal important en aquests casos, ja que no s’hi preveu la possibilitat real que l’altre progenitor puga posteriorment adquirir la condició de família nombrosa. A més, impedeix de manera absoluta la reversió d’aquesta situació si el progenitor que primer va poder i va sol·licitar el títol no cedeix en el seu dret ja reconegut.

Si bé és cert que des dels servicis tècnics de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’aconsella a les exparelles en aquesta situació que s’alternen en la titularitat del carnet de família nombrosa (un any cadascun), la realitat és que aquest compromís depén de la bona voluntat del progenitor beneficiari del títol. En cas de no arribar a cap acord, el reconeixement de la condició de família nombrosa correspon a la sol·licitud presentada en primer lloc.

Per tot això, el Síndic de Greuges és partidari d’una actualització de la legislació sobre protecció a les famílies nombroses que tinga en compte tots aquests aspectes i que aborde d’una manera més flexible i adequada la realitat social dels nous models familiars després de processos de divorci o separació. En aquest sentit, ha sol·licitat a la Generalitat que inste el Govern d’Espanya i les Corts Generals la modificació de la Llei de protecció de famílies nombroses perquè la norma preveja les noves circumstàncies familiars. També li demana que valore la possibilitat de pal·liar el màxim nombre possible de desigualtats amb mesures com ara la possibilitat d’acord previ entre els progenitors, quan un d’ells estiga en condicions de sol·licitar el títol de família nombrosa i integre en aquesta els fills en comú. Un acord que regule les mesures futures que cal adoptar si en algun moment posterior l’altre progenitor reuneix les condicions per a ser beneficiari del mateix títol.

Vegeu el contingut de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades