Actualitat

Actualitat del Síndic

Conveni entre el Síndic i FESORD

15-06-2010
Conveni entre el Síndic i FESORD

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Bernardo del Rosal Blasco, ha firmat hui, dimecres 21 de juliol de 2004, un Conveni de Col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD C.V.), representada per la seua presidenta, Amparo Minguet Soto.

Mitjançant este conveni, el Síndic es compromet a introduir en el funcionament, l’organització i la difusió d’esta Institució les mesures pertinents per a eliminar les barreres de comunicació entre el Síndic de Greuges i les persones sordes. En este sentit, el personal del Síndic de Greuges rebrà sessions de formació impartides per FESORD sobre estratègies de comunicació. Així mateix, el Síndic donarà suport a aquelles mesures encaminades a millorar la qualitat de vida d’este col·lectiu formulant, davant l’Administració autonòmica, les recomanacions i els suggeriments que considere necessaris.

Per la seua banda, FESORD C.V., a través de la seua delegació a Alacant, es compromet a auxiliar el Síndic de Greuges en les tasques d’interpretació de la llengua de signes quan estes siguen necessàries per a atendre adequadament el ciutadà.

Este Conveni entrarà en vigor l’endemà de ser firmat i tindrà una vigència d’un any, prorrogable automàticament per períodes iguals.

Notícies relacionades