Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a actuar amb urgència i de manera integral en la zona nord d’Alacant

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a actuar amb urgència i de manera integral en la zona nord d’Alacant

02-02-2017
El Síndic insta a actuar amb urgència i de manera integral en la zona nord d’Alacant

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Alacant, a les conselleries d’Igualtat i Polítiques Inclusives i a la d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a urgir-los a elaborar un projecte d’intervenció sobre el barri Verge del Remei que permeta actuar de manera integral sobre les problemàtiques que hi tenen lloc i que posen en greu risc la convivència entre les persones que hi habiten.

El defensor del poble valencià va iniciar aquesta investigació després de tindre notícies de la supressió de la partida econòmica que l’Ajuntament d’Alacant destinava al finançament del programa de mediació social i escolar en la zona Nord d’Alacant i del risc de desaparició d’aquest tipus de programes per falta de finançament d’altres administracions públiques.

En concret, el Síndic es va interessar pel programa de mediació Acu4troBandas, un programa integral i consolidat que es desenvolupa en l’IES Verge del Remei des de l’any 2001 amb una valoració molt positiva per part de la comunitat educativa, ja que no sols treballa en l’àmbit escolar, sinó que amplia les seues actuacions i efectes als barris de procedència de l’alumnat que es caracteritzen per tindre una població molt heterogènia de més de 35 nacionalitats.

El Síndic va sol·licitar a l’Ajuntament d’Alacant i a les conselleries d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, com també a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que l’informaren sobre les possibles actuacions que calia dur a terme des de cadascuna de les seues competències i d’una manera coordinada per a assegurar la continuïtat del programa de mediació esmentat més amunt.

Després de l’estudi detingut dels seus informes i de l’elaborat per l’equip directiu de l’IES Verge del Remei, el Síndic considera inadmissible que programes de mediació com ara Acu4troBandas se sostinguen per la iniciativa d’un grup de professionals docents que, any rere any, ha de buscar el finançament necessari per al seu manteniment (enguany es manté gràcies a una entitat bancària). D’acord amb el defensor “els problemes de convivència que hi tenen lloc requereixen una intervenció urgent i coordinada de totes les administracions implicades (local i autonòmica)”.

Conseqüentment, aquesta institució considera que no s’ha d’esperar a tindre el Pla d’Inclusió 2016-2020 que actualment està elaborant l’Ajuntament d’Alacant, sinó que seria convenient realitzar projectes d’actuació sobre aquelles zones de la ciutat amb especial problemàtica social de què ja es té un diagnòstic suficient i l’anàlisi dels resultats d’actuacions prèvies.

Igualment, el Síndic demana que es mantinga el programa de mediacióAcu4troBandas, l’efectivitat i acceptació del qual està acreditada pels col·lectius a què es dirigeix. Per al Síndic, el finançament del projecte ha de ser assumida tant per l’Administració local i autonòmiques implicades, i cal evitar en tot cas que la seua continuïtat depenga del finançament privat.

 En la nostra web es pot consultar la resolució del Síndic de Greuges.

Notícies relacionades