Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic participa en el VIII Congrés de l’Institut Internacional de l’Ombudsman

Actualitat del Síndic

El síndic participa en el VIII Congrés de l’Institut Internacional de l’Ombudsman

15-06-2010
El síndic participa en el VIII Congrés de l’Institut Internacional de l’Ombudsman

El síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, ha participat en la VIII Conferència de l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IIO), que ha tingut lloc al Quebec, del 6 al 10 de setembre, i ha estat organitzada per la Protectrice du Citoyen de Quebec, Pauline Champoux-Lesage. El tema central de la conferència ha estat  “L’equilibri entre les obligacions del ciutadà i el reconeixement dels drets i les responsabilitats de l’individu: el paper de l’ombudsman.

I, més concretament, s’han abordat assumptes com ara: el respecte a la diversitat humana i als valors democràtics; la responsabilitat de l’ombudsman en l’establiment d’una ètica de servei públic davant els canvis sociopolítics i econòmics; i la posició de l’ombudsman davant la tensió entre el reconeixement dels drets individuals i les exigències de l’augment de la seguretat.

La Conferència mundial del IIO, que té lloc cada quatre anys, congrega institucions de l’ombudsman dels cinc continents i és una ocasió excepcional per a compartir experiències, desafiaments, èxits i coneixements entre col·legues d’arreu del món, com també per a facilitar debats centrats en les preocupacions existents dels ombudsmen.

Notícies relacionades