Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic reclama un transport interurbà adaptat entre Agosti Alacant

Actualitat del Síndic

El Síndic reclama un transport interurbà adaptat entre Agosti Alacant

15-12-2016
El Síndic reclama un transport interurbà adaptat entre Agosti Alacant

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a recomanar-li que resolga el procediment, ja iniciat, de licitació de concessió de transport de viatgers entre Agost i Alacant, i atenga les necessitats de totes les persones, especialment les d’aquelles amb mobilitat reduïda.

D’aquesta manera, el defensor del poble valencià es pronuncia després d’estudiar la queixa presentada per una ciutadana, amb una discapacitat del 75%, que utilitza cadira de rodes per a tots els seus desplaçaments i activitats de la vida diària. L’afectada viu a Agost, estudia a la Universitat d’Alacant, i utilitza diàriament el servici de transport adaptat que proporciona aquesta universitat a l’alumnat amb mobilitat reduïda entre els mesos d’octubre a juny. No obstant això, es lamenta que l’única línia de transport públic que cobreix el trajecte Agost-Alacant no té vehicles adaptats i que aquesta circumstància limita inevitablement les seues relacions socials, les seues possibilitats de formació i laborals, com també el seu dret a accedir a l’entorn econòmic, sanitari i/o cultural en igualtat de condicions.

De la informació que, tant l’Administració com l’empresa que presta el servici, han facilitat al Síndic en el transcurs de la investigació, es desprén que el plec de condicions de la concessió de transport públic per a aquest trajecte es va aprovar en 2001 i no especifica la necessitat ni l’obligació de disposar de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. A més, la concessió en qüestió es troba caducada des de 2007 i s’ha prorrogat successivament i extraordinàriament, fins que a l’octubre de 2013 es va resoldre prolongar la gestió fins que finalitze el procediment de nova licitació.

La qüestió és que, en l’actualitat, la referida conselleria està elaborant un nou mapa de concessions que pretén donar resposta a les noves demandes i necessitats de la ciutadania, i l’empresa concessionària, segons el seu informe, està prestant l’esmentat servici «absolutament en precari en un limbe jurídic administratiu».

En tot cas, el defensor del poble valencià manté que el transport públic és un servici bàsic a l’hora de garantir l’autonomia personal i la plena integració socioprofessional de la ciutadania. A l’empara de les distintes lleis i normatives vigents, el Síndic insisteix en el fet que l’Administració ha de garantir l’accessibilitat al sistema de transport de totes les persones, tenint en compte les necessitats de mobilitat de tota la població i, amb caràcter preferent, les de les persones que hagen de desplaçar-se temporalment o permanentment amb cadira de rodes o amb un altre tipus d’ajudes.

Per tot això, el Síndic ha demanat a l’Administració que no dilate més aquest nou procés de licitació que està provocant greus perjudicis a les persones amb mobilitat reduïda a l’hora de participar activament i en condicions d’igualtat en la vida de la comunitat.

El contingut íntegre de la resolució del Síndic es pot consultar en la nostra pàgina web.

Notícies relacionades