Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Obrim una queixa d’ofici per l’aplicació del programa de préstec de llibres Xarxa Llibres

Actualitat del Síndic

Obrim una queixa d’ofici per l’aplicació del programa de préstec de llibres Xarxa Llibres

07-10-2016
Obrim una queixa d’ofici per l’aplicació del programa de préstec de llibres Xarxa Llibres

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici per a investigar els problemes derivats de l’aplicació del programa del banc de llibres Xarxa Llibres. L’oficina del defensor del poble valencià ha rebut durant l’últim mes nombroses queixes de mares i pares d’alumnes sobre este assumpte. No obstant això, segons es desprén de les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, les queixes que han arribat al Síndic no són casos aïllats, per la qual cosa esta institució ha decidit, amb l’obertura d’esta queixa d’ofici, fer extensiva la recerca a tot el territori de la Comunitat.

Les famílies que s’han dirigit al Síndic han posat de manifest que l’Administració educativa no està complint amb el seu compromís de fer-se càrrec de les despeses dels llibres. Esta circumstància, sumada al fet que la majoria dels centres no poden avançar els diners necessaris per a l’adquisició de llibres i material curricular, fa que la despesa torne a recaure en els pares.

Unes altres qüestions que han arribat fins al defensor són les originades per l’entrada en vigor de la LOMCE, que ha obligat les famílies afectades de nou a comprar lots complets a pesar d’haver tornat els llibres del curs anterior al col·legi. Una situació similar és la dels alumnes que repetixen curs, als quals no els servixen els llibres de l’any anterior i han de renovar-los completament.

Segons el parer de les AMPA que s’han dirigit a la institució, la normativa que regula les subvencions destinades al funcionament de bancs de llibres de text no ha arribat amb la previsió necessària als centres, fet que ha obligat alguns centres al “copagament” per a completar els lots de llibres. Esta mateixa urgència també ha provocat una falta d’organització i l’augment del volum de treball dels equips directius dels centres i del seu personal docent al començament d’este curs.

Tant les crítiques socials causades per l’aplicació del programa Xarxa Llibres, com el fet que, quasi un mes després de l’inici del curs, continuen havent-hi alumnes que no disposen de tot el material escolar han determinat la decisió del Síndic d’iniciar una queixa d’ofici dirigida a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Notícies relacionades