Actualitat

Actualitat del Síndic

8 de març, Dia Internacional de la Dona

08-03-2016
8 de març, Dia Internacional de la Dona

Malgrat els esforços actuals per a assolir la igualtat real en la societat, els avanços es produïxen lentament i encara hi ha moltes barreres a véncer.

La violència de gènere continua sent una autèntica xacra social que adopta diferents formes i abasta multitud d’actes: des dels més evidents, com ara la violència física i sexual, fins a d’altres més subtils i fins i tot més naturalitzats com són l’assetjament i el control econòmic o emocional. En tots els casos es tracta de violacions dels drets humans més bàsics, que comporten greus conseqüències per a la integritat física i mental de les víctimes, i de vegades la mort.

L’accés al mercat laboral i la diferència salarial entre dones i hòmes continua reflectint la discriminació i la desigualtat que suporta la meitat de la societat. Sens dubte, la independència econòmica és clau per a aconseguir que les dones exercisquen un control real sobre les seues vides, siguen plenament lliures i poder acostar-nos a la desitjada igualtat. Així mateix, l’educació és un mitjà imprescindible per a promoure la igualtat de gènere i l’empoderament de dones i xiquetes; elles han de participar de forma plena i eficaç en tots els nivells de presa de decisions tant en la vida política i econòmica com en la social.

Per tot això, des del Síndic creiem que cal un compromís ferm i coordinat per part de les diverses administracions públiques a l’hora de desenvolupar polítiques transversals d’igualtat i, al mateix temps, més implicació de tota la societat per a denunciar vulneracions de drets i exigir respostes eficaces. 

Notícies relacionades