Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Accepten la nostra recomanació de dotar amb més mitjans el CPEE Mare de Déu de la Llum d’Elx 

Actualitat del Síndic

Accepten la nostra recomanació de dotar amb més mitjans el CPEE Mare de Déu de la Llum d’Elx 

02-02-2016
Accepten la nostra recomanació de dotar amb més mitjans el CPEE Mare de Déu de la Llum d’Elx 

Accepten la nostra recomanació de dotar amb més mitjans el CPEE Mare de Déu de la Llum d’Elx per a una adequada escolarització del seu alumnat.

Fa poc de temps, des del Síndic hem recomanat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports que dotara amb els mitjans materials i humans i organitzatius necessaris per a garantir una adequada escolarització els alumnes del Col·legi Públic d’Educació Especial Mare de Déu de la Llum d’Elx. Així mateix, demanàvem cobertura sanitària, a través de personal d’infermeria, per a l’alumnat d’este centre durant tota la jornada lectiva i al col·legi mateix. Finalment, proposàvem a la Conselleria l’actualització de la normativa sobre educació especial i, en concret, pel que fa a la substitució del personal docent, l’aplicació de les jornades de fisioteràpia, prestacions individuals de sessions d’audició i llenguatge i adaptació de llocs de treball de les persones que treballen en els centres específics d’educació especial.

Fa uns dies rebérem la contestació de la Conselleria en què ens comunicava que acceptava la nostra recomanació i ens traslladava que estan treballant perquè, amb caràcter general, els centres d’educació especial puguen oferir una cobertura sanitària al seu alumnat amb personal d’infermeria al centre escolar i durant tota la jornada lectiva, tal com li demanàvem des d’esta institució.

Així mateix, ens han traslladat la voluntat d’actualitzar la normativa que regula l’Educació Especial (que era una altra de les nostres peticions) i ens han comunicat que actualment estan treballant sobre esta qüestió i estan escoltant els agents implicats amb la intenció d’assolir una plena inclusió educativa d’este alumnat.

Des del Síndic de Greuges farem un seguiment dels avanços de l’Administració educativa perquè el compliment dels compromisos adquirits amb el defensor del poble valencià i amb l’alumnat d’este centre siga una realitat.

Notícies relacionades