Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Accepten la recomanació del Síndic i aproven una llei que elimina el límit d’edat per a accedir al Cos de la Policia Local a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Accepten la recomanació del Síndic i aproven una llei que elimina el límit d’edat per a accedir al Cos de la Policia Local a la Comunitat Valenciana

26-04-2016
Accepten la recomanació del Síndic i aproven una llei que elimina el límit d’edat per a accedir al Cos de la Policia Local a la Comunitat Valenciana

 

El passat 30 de març va entrar en vigor la Llei 3/2016, de 23 de març, que establix com a requisit dels aspirants al Cos de la Policia Local  haver complit divuit anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa, de manera que se suprimix el límit de 35 anys exigit anteriorment.

En el seu preàmbul, esta llei fa referència a un dels expedients de queixa tramitat des del Síndic sobre este assumpte i la nostra recomanació d’eliminar el límit d’edat per a accedir al cos per considerar-lo limitador i excloent.

En el Síndic de Greuges hem tramitat diversos expedients de queixa sobre este assumpte i en tots hem recomanat l’eliminació d’este requisit d’edat màxima. Els candidats i les candidates que es presenten a estes places han de realitzar determinades proves físiques que són molt exigents i eliminatòries, per la qual cosa, des de la institució del defensor del poble valencià entenem que establir un límit d’edat de 35 anys podria comportar l’exclusió a priori d’aspirants amb millors condicions psicofísiques, amb la qual cosa s’estaven incomplint els principis constitucionals de mèrit i capacitat.

 Adjuntem el contingut íntegre de la nostra resolució sobre este assumpte

 

Notícies relacionades