Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Accepten la recomanació del Síndic per a protegir el BIC: Conjunt Històric de la Vila Joiosa

Actualitat del Síndic

Accepten la recomanació del Síndic per a protegir el BIC: Conjunt Històric de la Vila Joiosa

16-06-2016
Accepten la recomanació del Síndic per a protegir el BIC: Conjunt Històric de la Vila Joiosa

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de l’Administració en què accepta “en la seua integritat” la recomanació del defensor del poble valencià en què l’urgia a impulsar l’aprovació del pla especial de protecció del Bé d’Interés Cultural (BIC) “Conjunt Històric de la Vila Joiosa”.

L’actuació del Síndic en este assumpte va estar motivada per la queixa que va presentar un ciutadà en què manifestava que havien transcorregut dotze anys des que el “Conjunt Històric de la Vila Joiosa” va ser declarat Bé d’Interés Cultural sense que fins a la data s’haja presentat ni s’haja aprovat el preceptiu pla especial de protecció d’este BIC.

Des del Síndic recordem que el patrimoni cultural valencià és una de les principals senyes d’’identitat del nostre poble i el testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Per tant, els béns que l’integren constituïxen un llegat patrimonial d’inestimable valor, la conservació i l’enriquiment dels quals correspon a tots els valencians i valencianes, i especialment a les institucions i els poders públics que els representen, en este cas, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l’Ajuntament de la Vila Joiosa.   

Esta protecció del patrimoni està recollida, tant en la Constitució espanyola, que atribuïx als poders públics la responsabilitat de garantir la conservació i l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic d’Espanya i dels pobles que l’integren, com en la Llei de patrimoni cultural valencià, que establix l’obligació de la Generalitat i les diverses administracions públiques de la Comunitat de col·laborar entre si per a assolir esta protecció.

Conseqüentment, a mitjan mes de maig esta institució va recomanar a les tres administracions amb competències en l’assumpte que, en l’àmbit de les seues competències respectives, adoptaren les mesures escaients per a impulsar l’aprovació del pla especial de protecció del Bé d’Interés Cultural (BIC) “Conjunt Històric de la Vila Joiosa”.

 

Adjuntem la resolució del Síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades