Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Aldaia es compromet amb el Síndic a intensificar la vigilància policial en un parc infantil en horari nocturn

Actualitat del Síndic

Aldaia es compromet amb el Síndic a intensificar la vigilància policial en un parc infantil en horari nocturn

05-06-2013
Aldaia es compromet amb el Síndic a intensificar la vigilància policial en un parc infantil en horari nocturn

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha rebut amb satisfacció l’escrit de l’Ajuntament d’Aldaia, en el qual li comunica la resolució de l’alcaldia en què accepta la recomanació del defensor del poble valencià, com també el seu trasllat a la direcció de la policia local perquè adopte les mesures de vigilància necessàries.

El Síndic de Greuges, José Cholbi, va iniciar esta investigació en rebre la queixa d’una ciutadana que denunciava les molèsties dels sorolls que injustament suportaven els veïns, a causa de la utilització del parc ubicat a la plaça de les Corts Valencianes per part d’un grup d’adolescents que tiraven balonades contra la reixa, cridaven i feien soroll fins a altes hores de la matinada.

La persona afectada assenyalava que, a pesar de les telefonades a la policia local i els escrits presentats davant de l’ajuntament, no havia aconseguit que s’adoptaren mesures per a garantir el compliment de l’horari de tancament del parc (22.00 h) i així eliminar les molèsties esmentades.

Cholbi recorda en la seua resolució que els tribunals de justícia han declarat reiteradament que les molèsties acústiques que superen els límits legals incidixen perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i els drets constitucionals a la protecció de la salut, un medi ambient adequat i un habitatge digne, i per això resulta completament ineludible la seua protecció ferma per part dels poders públics.

A causa de tot això, el síndic instava l’Ajuntament d’Aldaia que mantinguera i intensificara les mesures de vigilància a la zona de referència, i que actuara, d’ofici o a instància dels interessats, per a eradicar els comportaments molestos que s’hi detecten, derivats de la incorrecta utilització per part de determinats ciutadans de les instal·lacions del parc públic en qüestió.

 

Consulteu la resolució del Síndic

Notícies relacionades