Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Almoradí estreta la seua col·laboració amb el Síndic de Greuges

Actualitat del Síndic

Almoradí estreta la seua col·laboració amb el Síndic de Greuges

16-03-2011
Almoradí estreta la seua col·laboració amb el Síndic de Greuges

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, i l’Alcalde d’Almoradí han signat avuí un conveni per millorar la protecció i la llibertat de les persones. L’acte s’ha celebrat este matí a l’Ajuntament d’esta localitat alicantina.

En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Almoradí s’ha compromés, entre altres coses, a remetre en el termini i en la forma escaient al síndic de greuges la informació requerida sobre les queixes que es troben en tramitació. De la mateixa manera, es compromet a centralitzar en un interlocutor fix les relacions amb el Síndic, reduint, d’aquesta manera, els temps de resposta a les peticions d’informació del Síndic. A més,  des de l’Ajuntament s’habilitarà un bústia d’arreplegada de consultes i queixes dirigides al Defensor del Poble Valencià, com també un enllaç informàtic a la seua pàgina web.

Per la seua banda, el Síndic adquirix, entre altres compromisos, destacar expressament la positiva col·laboració d’aquest Ajuntament en l’informe Anual; a publicitar en la seua pàgina web el resultat de les queixes resoltes de forma favorable per al ciutadà/na per part d’aquest consistori; i a mantindre un constant intercanvi d’informació del personal tècnic de’aquestos.

Notícies relacionades