Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Animem Educació a actualitzar la normativa sobre educació especial 

Actualitat del Síndic

Animem Educació a actualitzar la normativa sobre educació especial 

11-01-2016
Animem Educació a actualitzar la normativa sobre educació especial 

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomanat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que revise els mitjans materials i humans i organitzatius que siguen necessaris per a garantir una adequada escolarització als alumnes dels centres específics d’educació especial. Així mateix, insta que es done cobertura sanitària a l’alumnat d’estos centres durant tota la jornada lectiva i al col·legi mateix.

D’esta manera, ha animat la Conselleria que actualitze la normativa sobre educació especial i, en concret, pel que fa a la substitució del personal docent, l’aplicació de les jornades de logopèdia, fisioteràpia, prestacions individuals de sessions d’audició i llenguatge i adaptació de llocs de treball de les persones que treballen en els centres específics d’educació especial. 

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a les queixes presentades per més de deu AMPA de diversos centres específics d’educació especial de la Comunitat Valenciana que mostraven el seu malestar i preocupació pels “insuficients” recursos materials i humans de què disposen actualment estos centres.

Esta institució considera que l’alumnat escolaritzat en centres específics d’educació especial té unes necessitats educatives especials i permanents greus, associades en la majoria dels casos a diverses patologies, per la qual cosa la regulació, organització i dotació dels recursos ha de ser una prioritat per als poders públics.

D’acord amb les queixes rebudes, les AMPA es lamenten de la lentitud a substituir les baixes dels professionals, del nombre insuficient de sessions que rep l’alumnat de logopèdia i fisioteràpia, com també de la falta de regulació sobre l’adaptació al lloc de treball.

Respecte de la lentitud a l’hora de substituir les baixes, la Conselleria comunicava al Síndic que el nomenament de funcionari interí per substitució transitòria dels professors titulars es produïx en transcórrer deu dies lectius des de la situació que dóna origen a este nomenament, per la qual cosa el centre docent mateix ha d’atendre el període previ al nomenament de l’interí.

Pel que fa al nombre de sessions dels alumnes, segons el parer dels pares i mares d’estos escolars, les sessions que tenen assignades per llei per a atendre els alumnes de centres específics resulten insuficients per a les necessitats reals. Per exemple, als trastorns greus de comunicació causats per la deficiència intel·lectual se’ls assigna solament una sessió setmanal, quan segons els interessats en caldrien cinc de 45 minuts cadascuna. De la mateixa manera, assenyalen que el servici de fisioteràpia està col·lapsat davant l’absència de normativa sobre ràtios, i afirmen que actualment es “comptabilitza igual un alumne amb paràlisi cerebral autònom que un altre que necessite cadira de rodes”.

A més, les AMPA troben a faltar una regulació de les adaptacions al lloc de treball per problemes de salut o discapacitat, la qual cosa en l’actualitat es traduïx en una sobrecàrrega en les tasques de la resta de treballadors del col·legi.

El Síndic destaca la situació en què, malauradament, es troben sovint els xiquets amb discapacitat i diverses patologies greus associades a esta, i que a l’hora d’accedir a l’escola no tenen les imprescindibles dotacions d’educadors i professionals de suport (fisioterapeutes, logopedes, pedagogs terapeutes en educació i llenguatge, educador especial i de suport, com també personal d’infermeria) per a facilitar la seua integració. Segons el parer del Síndic, es tracta d’una atenció que s’ha de prestar d’acord amb els principis de no-discriminació i normalització educativa i que, òbviament, ha de passar per dotar els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de personal especialitzat i dels recursos necessaris per a garantir la seua escolarització plena.

 Resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades