Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Benicarló es compromet amb el Síndic a adaptar i millorar l’ordenança d’estacionament de vehicles de persones amb discapacitat

Actualitat del Síndic

Benicarló es compromet amb el Síndic a adaptar i millorar l’ordenança d’estacionament de vehicles de persones amb discapacitat

18-09-2015
Benicarló es compromet amb el Síndic a adaptar i millorar l’ordenança d’estacionament de vehicles de persones amb discapacitat

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de l’Ajuntament de Benicarló en la qual li comunica que, a la fi d’estes mes, es reuniran els responsables de la policia local i els servicis socials a fi d’adaptar i millorar l’ordenança que regula l’estacionament de vehicles d’ús privat que transporten o siguen conduïts per persones amb mobilitat reduïda.

D’esta manera, considera conclosa la investigació duta a terme per esta institució després de rebre la queixa d’un veí d’este municipi qui denunciava que sa mare, persona amb discapacitat reconeguda i titular d’una targeta de discapacitat que li permet aparcar en les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, havia sol·licitat una plaça personalitzada i no havia obtingut una resposta satisfactòria sobre això.

L’ajuntament justificava la seua negativa en la proximitat del seu domicili a sis places d’aparcament en la via pública reservades per a persones amb discapacitat. No obstant això, d’acord amb l’interessat, sa mare no pot fer ús amb normalitat d’estes places perquè la normativa municipal limita a solament dues hores el temps per a usar-les.

El simple estudi de la normativa que ha sorgit sobre les persones amb discapacitat a l’empara de la Constitució posa de manifest l’obligació ineludible dels poders públics de perseguir i garantir la millora de la qualitat de vida d’este grup heterogeni de persones. Un col·lectiu que, en major o menor mesura, necessita garanties suplementàries per a viure amb plenitud de drets o participar en igualtat de condicions en la vida econòmica, social i cultural.

Per tot això, el Síndic va sol·licitar a l’Ajuntament de Benicarló que aprovara una ordenança (reguladora de l’estacionament de vehicles d’ús privat que transporten o siguen conduïts per persones amb mobilitat reduïda) que facilitara l’accés als domicilis de les persones que acrediten la discapacitat necessària. A més, esta institució va considerar necessari ampliar el temps d’ús d’estes places, que actualment és de dues hores. Finalment, el defensor invitava a valorar la dotació de més places en les zones de gran afluència de vehicles, sobretot en èpoques estivals, per a atendre la demanda que es genere.

Notícies relacionades