Actualitat

Actualitat del Síndic

buit

15-06-2010
buit

Durant els dies 12 i 13 de juny, el personal del Síndic de Greuges ha realitzat el Curs Bàsic de Protecció contra el Foc, impartit pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del Cos de Bombers de l’Ajuntament d’Alacant.

La primera sessió del curs s’ha impartit a la seu de la nostra Institució i ha tingut com a objectiu donar a conéixer al personal els mínims teòrics que cal tenir en compte en una situació d’emergència, com també les mesures de prevenció bàsiques.

Durant la primera sessió, s’ha exposat el Pla d’Emergència i Autoprotecció; l’elaboració del mateix té com a objectiu organitzar els mitjans humans i materials disponibles, i detallar la seqüència d’accions que cal fer per controlar les emergències que puguen produir-se. En esta sessió també s’ha abordat la teoria del foc, les classes de foc i els mètodes d’extinció i els agents extintors.

La segona sessió s’ha dut a terme l’endemà, el dijous 13 de juny, a les instal·lacions que el Cos de Bombers té cedides per a realitzar les pràctiques al recinte portuari d’Alacant.

Durant esta segona sessió, que ha sigut eminentment pràctica, el personal del Síndic s’ha familiaritzat amb els diversos agents extintors: aigua, espumes, anhídrid carbònic, pols, etc. En el transcurs de la sessió, tot el personal ha realitzat pràctiques d’extinció amb mànegues, extintors de pols polivalent i extintors de CO2.

Pròximament, el Servei de Prevenció, Extinció i Salvament del Cos de Bombers i esta Institució duran a terme simulacres d’incendis per a posar en pràctica els coneixements adquirits.

Notícies relacionades