Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Cullera accepta la recomanació del Síndic i torna uns avals per 26.000 euros

Actualitat del Síndic

Cullera accepta la recomanació del Síndic i torna uns avals per 26.000 euros

15-04-2016
Cullera accepta la recomanació del Síndic i torna uns avals per 26.000 euros

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha rebut recentment la contestació de l’Ajuntament de Cullera, en què accepta la recomanació que li va fer el defensor perquè tornara un aval a un veí del municipi.

L’actuació del defensor del poble valencià en este assumpte es va originar fa uns mesos, quan l’interessat va presentar una queixa davant d’esta institució en què manifestava la falta de resposta de l’Ajuntament de Cullera a un escrit que el ciutadà va presentar a començaments de 2015. En l’escrit demanava la devolució d’un aval bancari que es va constituir l’any 1986 com a garantia de les obres d’urbanització d’un sector del PGOU d’aquell municipi. Després de quasi trenta anys, les obres, que comptaven amb un termini d’execució de quatre anys, no s’han acabat. En este sentit, l’afectat al·legava que este enorme retard en la conclusió de les obres, del qual no és responsable, li està provocant un perjudici econòmic insostenible a causa de les despeses de manteniment de l’aval.

Sobre l’assumpte de fons, la devolució de l’aval bancari, esta institució considera que no és just obligar el propietari a mantindre indefinidament l’aval bancari que va aportar en garantia de pagament de les quotes d’urbanització; i més quan este no té cap culpa del retard de la terminació de les obres d’urbanització o dels incompliments dels terminis previstos en el programa d’actuació integrada, ambdues qüestions únicament imputables a l’urbanitzador.

El Síndic manté que el pagament de les quotes d’urbanització està garantit no sols amb l’aval bancari, sinó també amb l’afecció o càrrega real que pesa sobre la finca de resultat adjudicada a l’interessat. Per tant, i d’acord amb la normativa vigent, no cal una doble garantia, real i financera, per a unes mateixes obres d’urbanització. “Si existix ja l’afecció registral (nota o advertència), no cap la garantia financera“, aclarix el Síndic.

Per tot això, a la fi de gener de 2016, el Síndic recomanava a l’Ajuntament de Cullera que tornara l’aval bancari a l’interessat, ja que el pagament de les despeses d’urbanització es troba garantit amb l’afecció registral sobre la finca de resultat adjudicada. En contestació, l’Ajuntament de Cullera ha comunicat al Síndic que compartix els motius esgrimits pel defensor valencià i que, en conseqüència, accepta la nostra recomanació i cancel·larà i tornarà els avals per un import total de més de 26.000 euros.

 Adjuntem el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte

 

Notícies relacionades