Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem pantalles acústiques per a eliminar molèsties acústiques causades per la circumval·lació Ronda Est de Benferri

Actualitat del Síndic

Demanem pantalles acústiques per a eliminar molèsties acústiques causades per la circumval·lació Ronda Est de Benferri

08-02-2017
Demanem pantalles acústiques per a eliminar molèsties acústiques causades per la circumval·lació Ronda Est de Benferri

Un veí de Benferri va acudir al Síndic a causa de les molèsties acústiques que estava suportant des de feia més de dos anys a sa casa per culpa del trànsit de la circumval·lació Ronda Est en aquest municipi. Es tracta d’un problema que ja havia exposat a l’Administració autonòmica, però que no havia aconseguit que se solucionara el seu problema.

La qüestió és que, tot i que no se superen els límits màxims de decibels a partir dels quals és obligatori redactar un pla de millora de qualitat acústica, sí que s’ultrapassen els nivells sonors màxims de recepció externs de dia i de nit.

Per tant, la Conselleria no té l’obligació d’aprovar aquest pla, però sí que ha d’adoptar altres mesures distintes per a eliminar la contaminació acústica existent que supera els límits màxims permesos. Per això, hems sol·licitat a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que hi instal·le barreres o pantalles acústiques per a eliminar les molèsties acústiques que els veïns estan suportant injustament.

Consulteu el contingut íntegre de la resolució sobre aquest cas

Notícies relacionades