Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem personal de suport per a netejar i canviar els alumnes més menuts en els centres d’infantil de la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Demanem personal de suport per a netejar i canviar els alumnes més menuts en els centres d’infantil de la Comunitat Valenciana

05-05-2016
Demanem personal de suport per a netejar i canviar els alumnes més menuts en els centres d’infantil de la Comunitat Valenciana

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit recentment a la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport per a demanar-li que valore dotar els centres d’educació infantil de la Comunitat Valenciana d’educadors que resolguen les situacions higienicosanitàries que puguen sobrevindre amb relació a la higiene corporal dels xiquets de 3 i 4 anys d’infantil.

Així s’ha pronunciat el defensor del poble valencià després d’estudiar les queixes de pares i mares d’infantil d’alguns col·legis que mostraven el seu malestar i preocupació perquè, per regla general, s’han posat en funcionament protocols d’actuació que, bàsicament, consistixen en el fet que cada xiquet tinga una muda preparada i, en cas de fer-s’ho al damunt o de vòmits, avisar “al més aviat possible” els progenitors perquè vagen al centre a canviar els seus fills (alguns no arriben als 3 anys).

D’acord amb les persones interessades, esta circumstància col·loca les xiquetes i xiquets en una situació de desprotecció, inseguretat i humiliació en haver de romandre mullats i bruts davant de la resta de companys i a l’espera que els seus familiars acudisquen al centre a canviar-los. A més, este protocol, segons el defensor valencià, resulta inoperant sovint, ja que els pares poden trobar-se lluny del col·legi en els seus respectius llocs de treball, no tindre vehicle propi o, senzillament, no tindre llibertat per a anar a canviar els seus fills quan estos es fan pipí o vomiten.

En tot cas, el Síndic recorda en la seua resolució que l’interés superior del menor ha de ser el principi rector dels qui tenen la responsabilitat de la seua educació i orientació «tal com proclama el punt 7 de la Declaració de Drets del Xiquet». En conseqüència, en casos com l’analitzat, Cholbi entén que s’ha d’anteposar el benestar i la salut dels alumnes a altres qüestions organitzatives de repartiment de funcions o competències.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura és conscient d’esta problemàtica i, per això, ha dotat d’un educador exclusivament aquells centres on s’ha implantat un projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d’educació infantil i primària de la Generalitat. No obstant això, esta figura no està prevista per als alumnes d’educació infantil pròpiament dita.

Sobre esta qüestió, el defensor del poble valencià fonamenta el seu posicionament en el Decret 38/2008, de 28 de març del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’educació infantil  a la Comunitat Valenciana (edats compreses des dels 3 fins als 6 anys). En este Decret es destaca la importància del coneixement de si mateixos i de l’autonomia personal; el coneixement i control del propi cos, l’adquisició d’hàbits de salut, higiene i nutrició per a assolir la progressiva autonomia personal. En conseqüència, és fàcilment deduïble que la inclusió d’estos continguts en el currículum del 2n cicle d’educació infantil implica un reconeixement implícit de la falta d’autonomia dels menors.

Atés que les xiquetes i els xiquets adquiriran determinats hàbits d’higiene al llarg d’este nivell educatiu en què encara no són prou autònoms, el Síndic considera necessari prestar un cert suport assistencial especialment als més xicotets davant de les eventualitats que ho requerisquen, per a així progressar en l’adquisició d’hàbits d’higiene en relació amb el seu benestar personal.

Per tot això i amb l’objectiu de garantir l’interés superior de les xiquetes i xiquets, el Síndic ha demanat a la Conselleria d’Educació que valore la dotació d’educadors que resolguen les situacions higienicosanitàries descrites en els centres d’educació infantil de la Comunitat.

 Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades