Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem que es garantisquen les places als alumnes oficials en els cursos superiors de l’Escola Oficial d’Idiomes

Actualitat del Síndic

Demanem que es garantisquen les places als alumnes oficials en els cursos superiors de l’Escola Oficial d’Idiomes

11-01-2017
Demanem que es garantisquen les places als alumnes oficials en els cursos superiors de l’Escola Oficial d’Idiomes

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha demanat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que adopte les mesures que calguen i preveja les dotacions pressupostàries adequades que facen possible que els i les estudiants de les escoles oficials d’idiomes de la nostra Comunitat tinguen garantida una plaça en el curs superior quan promocionen de nivell.

La resolució respon a la queixa presentada per un afectat, alumne oficial de l’Escola d’Idiomes d’Alacant, que va estudiar els nivells B1, B2 i C1 d’anglés en aquell centre i va aprovar cada nivell en l’any corresponent. El passat mes de maig va aprovar el nivell C1, però, després de fer-hi la preinscripció, no va poder matricular-s’hi del C2 «per manca de places», la qual cosa va comportar un perjudici greu per a l’alumne.

I és que en la Resolució de 27 de juny de 2016 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, en què s’estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2016-2017 en les escoles d’idiomes de la Comunitat Valenciana, es disposa l’obligació de fer la preinscripció per a tot l’alumnat matriculat en el nivell C1 que vulga continuar els seus estudis en el nivell C2. Tal com disposa aquell document, una vegada ha passat el període de preinscripció, cada escola oficial d’idiomes du a terme un sorteig públic per a determinar l’ordre de matrícula. Un sorteig en què l’alumne afectat va resultar perjudicat, ja que no s’hi va poder matricular.

El Síndic considera que, tot i que l’actuació de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant s’ajusta a la normativa aprovada pel que fa al procés de matriculació corresponent al curs present, és evident la interrupció del pla d’estudis que experimenta qualsevol alumne o alumna, qui, tot i aprovar anualment els nivells d’idiomes de l’EOI, la seua continuïtat depén del resultat d’un sorteig.

Sobre aquesta qüestió, el Síndic entén que com a mínim caldria oferir en cada curs el mateix nombre de places que el nombre d’alumnes matriculats i que han aprovat en el curs anterior. Fins que s’hi adopte una nova resolució, Cholbi suggereix que els estudiants que es troben en aquesta situació puguen ocupar les places que queden vacants al llarg de l’any.


La resolució del Síndic sobre este assumpte es pot consultar en la nostra web. 

Notícies relacionades