Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem que s’amplie el servici de platges accessibles a Sueca

Actualitat del Síndic

Demanem que s’amplie el servici de platges accessibles a Sueca

17-04-2015
Demanem que s’amplie el servici de platges accessibles a Sueca

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Diputació de València i l’Ajuntament de Sueca per a plantejar-los diverses alternatives amb la finalitat d’ampliar el servici de platges accessibles al municipi de Sueca, que actualment es presta durant els mesos de juliol i agost en tres punts de les platges d’esta localitat.

La intervenció del defensor del poble valencià en este assumpte es va originar després de rebre un escrit d’un usuari d’este servici que mostrava la seua satisfacció per esta iniciativa però es lamentava que només estiguera disponible durant els mesos de juliol i d’agost. Esta persona sol·licitava la mediació del Síndic perquè les instal·lacions de platges adaptades estigueren actives durant els mesos de juny i setembre. En este sentit, es queixava de la desigualtat existent quant al gaudi de les platges del municipi, ja que hi ha platges amb postes sanitàries i de vigilància en funcionament des del 14 de juny fins al 15 de setembre, mentre que els servicis de les platges adaptades només es cobrixen durant els matins de juliol i agost.

Els informes aportats per les administracions afectades són clars: mentre que l’Ajuntament de Sueca al·lega falta de disponibilitat pressupostària per a contractar personal que cobrisca les platges adaptades més enllà del que es cobrix pels becaris de la Diputació de València, esta ens indica que les beques de pràctiques no poden interferir en els estudis dels alumnes, per la qual cosa, encara que en les primeres edicions es van prolongar els contractes fins a la meitat de setembre, actualment se circumscriuen als mesos de juliol i agost (en els quals es concentren les vacances d’estiu), ja que les classes comencen la primera setmana de setembre i els becaris se’n donaven de baixa.

Com no pot ser d’una altra manera, el Síndic aplaudix i reconeix l’impuls que des de les administracions públiques s’ha atorgat a les platges accessibles en la nostra comunitat, una circumstància que ha fet possible que les persones amb problemes o dificultats de mobilitat puguen gaudir d’una manera més fàcil de les nostres platges a l’estiu.

En este sentit, el defensor manté que l’objectiu d’assolir les màximes quotes d’igualtat entre totes les persones, independentment de si experimenten discapacitat o no, ha de ser prioritari en el desenvolupament de les polítiques socials. El dret a l’oci, a gaudir del temps lliure i fins i tot a practicar esport són reconeguts a totes les persones i correspon a les administracions públiques garantir-los i fomentar-los.

Arribats a este punt, i tenint en compte el context actual de limitacions pressupostàries i els esforços realitzats per a fer efectius els drets de les persones amb discapacitat, el Síndic proposa a la Diputació de València que amplie el programa «La Dipu et beca» de nou fins al 15 de setembre, si més no amb un servici mínim en alguna de les platges dels municipis que ho sol·liciten. Una altra opció –suggerix el Síndic– podria ser estudiar la creació d’un nou programa amb idèntica finalitat dirigit a persones desocupades que estigueren capacitades i qualificades per a atendre estos servicis durant les quinzenes de juny i setembre.

De la mateixa manera, el defensor anima l’Ajuntament de Sueca que proporcione la formació necessària al personal que atén les postes sanitàries i vigilància des del 14 de juny fins al 15 de setembre per a mantindre durant estes quinzenes extres les instal·lacions d’adaptabilitat de les platges. Així mateix, el Síndic també ha suggerit a l’Ajuntament que valore altres possibilitats d’actuació, com ara la col·laboració de voluntaris a través de les ONG.

Consulteu la resolució del Síndic sobre este assumpte a l’Ajuntament de Sueca i la Diputació de València.

 

Notícies relacionades