Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Després de la nostra recomanació, Orpesa reforçarà la seguretat viària al camí l’Atall

Actualitat del Síndic

Després de la nostra recomanació, Orpesa reforçarà la seguretat viària al camí l’Atall

10-06-2016
Després de la nostra recomanació, Orpesa reforçarà la seguretat viària al camí l’Atall

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana va rebre fa dos mesos la queixa d’un ciutadà relativa a la falta de seguretat al camí l’Atall, al municipi d’Orpesa. Un vial que, tot i que originàriament tenia un caràcter rural, a hores d’ara és molt concorregut ja que és una recta sense obstacles ni guals elevats, i segons l’afectat s’utilitza com a alternativa més ràpida a l’avinguda Barcelona que hi discorre paral·lela i que està augmentada de guals, passos elevats i semàfors.

Malgrat que l’any 2014 hi van instal·lar 4 senyals de limitació de velocitat a 30 km/h (dos en cada sentit), la realitat és que “cap cotxe els respecta i la majoria circulen a més de 100 km/h”, fet que ha provocat més d’un accident a la zona.

Després de l’estudi de l’expedient de queixa, el defensor del poble valencià considerava que la prevenció dels accidents de trànsit és essencial i ha de ser una prioritat, per la qual cosa va recomanar a l’Ajuntament d’Orpesa que, amb l’objecte d’augmentar la seguretat viària del camí l’Atall, hi instal·laren dispositius reductors de velocitat per a aconseguir que els vehicles respectaren la limitació de velocitat de 30 km/h.

Esta setmana, el Síndic de Greuges ha rebut amb satisfacció l’acceptació de la seua recomanació per part d’aquell Ajuntament, en la qual el consistori comunica al defensor que “en dates pròximes s’hi instal·laran dos dispositius prefabricats reductors de velocitat”. 

A més, hi reforçaran la senyalització i adoptaran mesures complementàries com ara: el marcat de línies laterals i eixos discontinus per a definir millor els carrils, el marcador horitzontal de velocitat limitada a 30 km/h cada 200 metres, tot això amb material reflector per a facilitar la visibilitat nocturna; instal·lació de cartells d’alta visibilitat fluorescents amb senyals de vianants a la calçada, etc.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades