Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Dret d’accés a la informació dels membres de les corporacions locals

Actualitat del Síndic

Dret d’accés a la informació dels membres de les corporacions locals

24-05-2012
Dret d’accés a la informació dels membres de les corporacions locals

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha dirigit una recomanació a la alcaldessa de Murla perquè facilite als regidors de l’Ajuntament l’accés a la documentació precisa per a l’exercici del seu càrrec. Cholbi continua dient que en cas contrari, (…), la denegació es faça de forma expressa i emparada en les causes legalment previstes.

Esta és la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per un regidor de l’Ajuntament de la Vila de Murla, qui denunciava que després de sol·licitar informació sobre unes instal·lacions esportives, li van lliurar un paper sense cap tipus de capçalera ni signatura. Per això, en un ple extraordinari el promotor de la queixa li va notificar al regidor d’Esports que no es donava per assabentat, ja que no reunia els requisits legals establits i no tenia cap valor jurídic. Per la qual cosa, l’esmentat regidor va quedar en donar una contestació, cosa que fins a la data no s’ha produït.

En l’escrit del Síndic, Cholbi al·ludeix als drets dels membres de la corporació, tot prestant una especial atenció al dret d’accés a la informació, atesa la importància pràctica d’este, per ser un instrument necessari perquè els membres de les corporacions locals puguen escometre amb coneixement suficient l’exercici de les seues funcions.

Notícies relacionades