Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Educació accepta la recomanació del Síndic de dotar els centres d’educació especial de personal d’infermeria amb presència permanent

Actualitat del Síndic

Educació accepta la recomanació del Síndic de dotar els centres d’educació especial de personal d’infermeria amb presència permanent

30-11-2015
Educació accepta la recomanació del Síndic de dotar els centres d’educació especial de personal d’infermeria amb presència permanent

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la resposta de la Conselleria d’Educació, Investigació i Cultura en la qual accepta la recomanació d’esta institució perquè, amb caràcter general, els centres d’educació especial siguen dotats amb personal d’infermeria que done cobertura sanitària a l’alumnat amb necessitats educatives especials en el propi centre escolar i durant tota la jornada lectiva.

La intervenció del defensor del poble valencià es va iniciar després de rebre diverses queixes, tant de les AMPA com de mares i pares a títol individual, sobre l’atenció sanitària que reben els seus fills i filles amb necessitats educatives especials en els següents centres educatius: CP d’Educació Especial Tomás Llàcer d’Alcoi, el CEIP Gargassindi de Calp, CEIP Lo Morant d’Alacant, CEE Verge de la Llum d’Elx, CEE Sant Àngel de la Guarda d’Alacant, CEE Raquel Payá de Denia, CEIP Antonio Sequeros d’Oriola, CPEE Tamarit d’Elx, CPEE Secanet de la Vila Joiosa, CPEE Sanchís Banús d’Ibi, CEE Miguel de Cervantes d’Elda.

D’acord amb els interessats, actualment sols alguns centres d’educació especial compten amb personal d’infermeria a l’escola i sovint no donen una cobertura completa durant tota la jornada escolar. Tots coincidixen a l’hora d’assenyalar que les actuacions puntuals són completament insuficients, ja que les seues necessitats són sovint impredictibles i la falta d’una assistència sanitària ràpida i adequada pot tenir conseqüències irreversibles que poden costar la vida a estos alumnes.

Indubtablement, el Síndic compartix amb les famílies la convicció que és imprescindible oferir una atenció sanitària contínua i en el propi centre d’educació especial, ja que estes persones tenen importants discapacitats, moltes vegades associades a problemes greus i/o crònics de salut, com ara paràlisi cerebral, enteropaties, distròfies musculars metabòliques, etc. Per tant, es tracta d’alumnat que necessita cures sanitàries constants, les quals han de ser dispensades per personal qualificat.

Des d’esta institució han estat constants les resolucions dirigides a l’Administració Pública Valenciana perquè dispose els recursos materials i humans necessaris, amb la finalitat que l’alumnat amb necessitats educatives especials (temporals o permanents) puga assolir els objectius establits i reba una atenció especialitzada, d’acord amb els principis de normalització educativa i no-discriminació.

És per això que el Síndic de Greuges ha valorat positivament el compromís que ha adquirit la Conselleria d’Educació de dotar, amb caràcter general, els centres d’educació especial amb personal d’infermeria en el propi centre i durant tota la jornada lectiva.

Notícies relacionades