Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic aborda la problemàtica de l’habitatge públic buit en la reunió anual de defensors del poble

Actualitat del Síndic

El síndic aborda la problemàtica de l’habitatge públic buit en la reunió anual de defensors del poble

18-09-2015
El síndic aborda la problemàtica de l’habitatge públic buit en la reunió anual de defensors del poble

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha manifestat avui la seua preocupació davant del fenomen dels habitatges públics buits, ja que implica que hi ha un recurs que no està sent destinat a la finalitat social per a la qual es va crear i, com que és visible i conegut per la ciutadania, soscava la seua confiança en el funcionament correcte de les administracions públiques.

Segons el defensor del poble valencià, que està participant en les Jornades de Coordinació de defensors que s’estan duent a terme a Santander, el moment en què sol originar-se esta situació és quan es produïx el canvi de titular i cal condicionar l’habitatge per a un nou inquilí. El temps d’execució és massa prolongat. La demora en esta rehabilitació conduïx al fet que un percentatge important del parc d’habitatge públic estiga inutilitzat. A més, ha destacat que l’habitatge públic, a causa de la seua naturalesa i finalitat, hauria d’estar sempre mobilitzat. És a dir, cap habitatge del parc públic hauria d’estar desocupat.

Així mateix, Cholbi ha posat de manifest els problemes de control, inspecció i sanció per part de l’Administració sobre el parc d’habitatge protegit, especialment en compravenda. Malgrat que totes les normatives autonòmiques preveuen clàusules destinades a garantir l’ús de l’habitatge per la persona adjudicada i sancionen l’incompliment de les obligacions d’ocupació, l’experiència demostra que de vegades no és suficient, ja que l’Administració, en la gran majoria de casos, no s’assabenta d’estes conductes llevat de quan es produïx una denúncia per part d’una tercera persona.

Per això, Cholbi considera més eficaç la gestió de l’habitatge públic en règim de lloguer, ja que hi ha un control més pròxim, directe i efectiu dels recursos, tant per part del departament que hi tinga competències, com per part dels servicis socials.

Un altre origen d’habitatges buits detectats pel Síndic són aquells que han estat promoguts a l’empara de plans d’habitatge, però que no han pogut ser adjudicats als col·lectius a què anaven dirigits i actualment estan desocupats per culpa de les elevades i inassumibles condicions econòmiques. Sobre esta qüestió, Cholbi proposa que els requisits inicials de les promocions d’habitatges puguen variar d’acord amb les condicions econòmiques i socials dels destinataris, i que es permeta canviar-ne el preu o el règim de compravenda a lloguer.

Finalment, el defensor valencià també ha subratllat la importància de les polítiques de rehabilitació, que eviten que aquells que ja tenen un habitatge (sovint protegit) el perden. Per a això, cal programar plans d’intervenció en barris desfavorits, dirigits a rehabilitar les cases a fi que no signifique una angoixa econòmica per als seus propietaris.

El síndic, José Cholbi, i els adjunts Ángel Luna i Carlos Morenilla estan participant durant els dies 17 i 18 de setembre, en les XXX Jornades de Coordinació de Defensors del Poble que tenen lloc al Parlament de Cantàbria (Santander) i que estan dedicades a l’habitatge. 

 

Ponència del síndic L’habitatge públic buit.

Notícies relacionades