Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aconseguix que Educació nomene un professor especialista per a l’Escola d’Art i Disseny de València

Actualitat del Síndic

El Síndic aconseguix que Educació nomene un professor especialista per a l’Escola d’Art i Disseny de València

16-12-2010
El Síndic aconseguix que Educació nomene un professor especialista per a l’Escola d’Art i Disseny de València

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha aconseguit que la Conselleria d’Educació nomene un professor especialista que assumisca tasques concretes en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València. La designació d’este tècnic especial va ser sol·licitada al conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, pel síndic, José Cholbi, arran de la queixa presentada per un alumne d’aquella Escola, qui des que va nàixer usa un audiòfon que li condiciona la llengua oral i l’obliga a comunicar-se a través de la llengua de signes.

En la seua petició a la Conselleria d’Educació, el defensor del poble valencià recorda que l’Estatut de Persones amb Discapacitat establix, en matèria educativa, que l’Administració de la Generalitat haurà de dotar els centres educatius sostinguts amb fons públics, a tots els nivells, dels recursos necessaris, humans i materials, per a atendre les necessitats de l’alumnat amb discapacitat.

L’autor de la queixa presentada al Síndic va superar la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i està matriculat en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València per a seguir el primer curs de grau de Disseny de Producte. Al moment oportú, la inspecció educativa va informar que l’alumne fa una correcta lectura labial, per la qual cosa necessita explicacions i matisos —a més de la col·laboració del professor de cada assignatura—, un intèrpret de llengua de signes amb la suficient comunicació per a explicar i reforçar el significat d’aquells termes que li generen més dificultat perquè són nous per a ell.

José Cholbi ha traslladat a Educació el seu agraïment com a síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per la ràpida i eficaç resposta del conseller Font de Mora.

Notícies relacionades