Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aconseguix que es retire una tanca il·legal d’un camí de veïns de la Torre de les Maçanes

Actualitat del Síndic

El Síndic aconseguix que es retire una tanca il·legal d’un camí de veïns de la Torre de les Maçanes

11-06-2013
El Síndic aconseguix que es retire una tanca il·legal d’un camí de veïns de la Torre de les Maçanes

 El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, considera solucionada la queixa plantejada per l’associació ecologista Rentonar, en la qual denunciaven la falta de resposta de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes a un escrit en què preguntaven al consistori si s’havia atorgat llicència per a la instal·lació d’un tancament al camí de la Bugaia.

Després d’admetre la queixa a tràmit, Cholbi es va dirigir a l’Ajuntament per demanar informació sobre la situació descrita. Per la seua banda, l’Ajuntament ha corroborat al defensor la instal·lació sense la llicència necessària d’una tanca a la parcel·la (…) del polígon (..) de la Torre de les Maçanes, de manera que es tallava un camí de veïns.

Com a conseqüència del que s’ha constatat i per decret d’alcaldia s’ha resolt:

  • Ordenar al promotor/propietari que retire immediatament la tanca instal·lada al camí, i comunicar a l’interessat que el fet d’impedir utilitzar un espai públic a una persona o diverses que tinguen dret a utilitzar-lo és una infracció admistrativa molt greu, tipificada en l’art. 140.1 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, llei reguladora de règim local i sancionada amb multa de fins a 3.000 €. 

  • Requerir l’interessat perquè, en un termini de dos mesos (…), sol·licite la llicència adequada o l’autorització urbanística que corresponga. Si, dins del termini esmentat, no sol·licita l’autorització necessària, s’acordaran les mesures de restauració de la legalitat urbanística. 

 

Notícies relacionades