Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aconseguix que l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi torne un aval per obra menor

Actualitat del Síndic

El Síndic aconseguix que l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi torne un aval per obra menor

25-04-2013
El Síndic aconseguix que l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi torne un aval per obra menor

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha aconseguit que l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi torne a un ciutadà estranger l’aval que hi va depositar per a poder realitzar una obra menor. José Cholbi va admetre la queixa presentada per l’afectat, qui, davant dels múltiples escrits enviats a les autoritats municipals de l’Alfàs sense obtindre resposta, va recórrer a la mediació del Síndic.

José Cholbi, en la seua condició de defensor del poble valencià, va considerar que la queixa en qüestió reunia els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei 11/988, de 26 de desembre, que obliga les corporacions municipals a atendre les sol·licituds dels ciutadans i respondre’ls en un termini prudencial de temps, i va resoldre acceptar-la. 

En la sol·licitud d’informe a l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi, el Síndic subratllava a la corporació que el ciutadà reclamant tenia raó sobre el fet que l’Ajuntament li havia de tornar la quantitat que hi va depositar al moment oportú en concepte de garantia de depòsit de residus d’obra. A més, hi indicava que solament caldria signar una instància i aportar-hi les dades bancàries per a ordenar-ne l’ingrés, i que no seria necessari que hi aportara cap altre document.

Posteriorment, el regidor delegat d’Urbanisme, Vicente Soler, va remetre un escrit el síndic, José Cholbi, en el qual notificava que ha estat resolt l’expedient de devolució de l’aval i que s’ha ordenat el pagament a través de transferència bancària.

Notícies relacionades