Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aconseguix que una menor no perda el curs en el Conservatori de Mutxamel

Actualitat del Síndic

El Síndic aconseguix que una menor no perda el curs en el Conservatori de Mutxamel

14-01-2015
El Síndic aconseguix que una menor no perda el curs en el Conservatori de Mutxamel

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut amb satisfacció la contestació de la Conselleria d’Educació en què accepta la recomanació del defensor perquè revise l’expedient d’una menor, de manera que els seus estudis de música no siguen interromputs per causes alienes a la seua voluntat.

La intervenció del Síndic es va iniciar quan va rebre la queixa d’una mare, qui relatava que havia presentat la prescripció perquè la seua filla realitzara les proves d’accés als ensenyaments professionals de música. Malgrat que havia pagat les taxes corresponents i havia dut a terme les proves requerides, la Conselleria no va acceptar l’ingrés de la seua filla perquè havia presentat la sol·licitud d’autorització per a edat extraordinària fora de termini.

D’acord amb la interessada, esta sol·licitud es va efectuar fora del període establit per causes alienes a la seua voluntat, ja que ni els tutors educatius de l’alumna en el Conservatori, ni el director d’aquell van informar la interessada o els seus pares sobre este requisit obligatori per a alumnes amb edat menor a l’ordinària, tot i que coneixien la seua edat. De fet, van reconéixer que se’ls havia oblidat advertir-la d’este requisit i, tot i amb això, la van animar a presentar-se a les proves d’accés, en les quals va obtenir una plaça que posteriorment la Conselleria va anul·lar.

Després d’una rigorosa anàlisi de la situació plantejada, el Síndic reconeix que la Conselleria d’Educació ha complit estrictament les normes aplicables en este cas. És clar que l’alumna no va sol·licitar dins del termini previst l’autorització corresponent per a poder realitzar les proves d’accés, d’obligat tràmit, atés que només tenia 11 anys.

No obstant això, el defensor manté que la interessada no va ser informada d’este requisit, tal com reconeixen els responsables mateixos del Conservatori de Mutxamel. En este sentit apunta que, d’acord amb les normes vigents, el Conservatori té l’obligació d’exigir el compliment dels requisits i els terminis, però també té l’obligació de traslladar i informar estes exigències a pares i alumnes, un fet que no van dur a terme.

A més, afegix el Síndic, possiblement derivat de l’incompliment d’este últim deure, van permetre que l’alumna realitzara les proves d’accés i pagara les taxes corresponents, i així van crear una situació excepcional en haver obtingut plaça i no reconéixer-li-la per part de la mateixa Conselleria, malgrat que van ser els responsables mateixos del Conservatori qui van animar l’alumna a fer-ho.

Consulteu el contingut íntegre de la Resolució del Síndic

Notícies relacionades